Tropem Michała Kajki

Home / NOWOŚCI / Tropem Michała Kajki
Tropem Michała Kajki

Niemowiątko gdy się narodzi,
Z drzewa kolebka mu się wygodzi.
W czym potem ludzie mieszkają?
Z drzewa budynki stawiają.
A gdy raz umrą, wieczne gumna,
Z drzewa wyrobi im się trumna

Michał_KajkaMichał Kajka znany poeta mazurski urodził się 27 września 1858 roku w  Skomacku w parafii Klusy (pow. ełcki) w rodzinie „biednych chałupników”. Matka, Justyna z Zawadzkich, i ojciec, Fritz (Frycz) Kayka, posługują się wyłącznie językiem polskim

Michał Kajka nie był ani Niemcem ani Polakiem, był Mazurem-człowiekiem pogranicza. Modlił się po polsku, ale mówił i czytał także po niemiecku. Chwalił swoje rodzinne strony, zachwycał się pięknem mazurskiej przyrody, ubolewał jednak nad zanikiem w tym krajobrazie „macierzyńskiej mowy” czyli języka polskiego. Polskość Kajki ukształtowały: gwara mazurska, religijne księgi ewangelickie drukowane staropolszczyzną oraz czasopisma, gazety i kalendarze drukowane dla Mazurów po polsku czcionką gotycką.

Wiersze Michał Kajka układał pod dyktando pór roku i następujących po sobie świąt kościelnych. Z jego tekstów wyzierają: bieda, strach przed złem, niechęć do wojen, niepokój o moralność młodego pokolenia, obraz prac w gospodarstwie i zmagania z nieprzychylną aurą w czasie tych prac. Mimo trudów ludność wsi mazurskich nie opuszczało poczucie humoru, o czym świadczą humorystyczne wiersze M. Kajki. Naśmiewa się w nich poeta z ludzkiej głupoty, lenistwa i cwaniactwa. Twórczość Michała Kajki jest jednym z nielicznych śladów po tych mieszkańcach tej ziemi, którzy żyli tu z dziada pradziada od wieków. Jego życie i twórczość symbolizują trudny los Mazurów rozdarty między polskość a niemieckość.

Współpracował z

– „Gońcem Mazurskim”
– „Mazurem”
– Gazetą Ludową
– Pruskim Przyjacielem Ludu
– Kalendarzem Królewsko-Pruskim Ewangelickim
– Życiem Młodzieży

Aktywny społecznie

– był honorowym prezesem Zjednoczenia Mazurskiego
– był członkiem Mazurskiej Partii Ludowej, kierowanej przez Karola Bahrkego

Zmarł 22 września 1940 roku w Orzyszu. Pochowany został na ewangelickim cmentarzu w Ogródku w którym mieszkał i tworzył. Jego grób znajduje się na miejscowym cmentarzu.
Obecnie w Ogródku znajduje się filia Szkoły Podstawowej w Orzyszu oraz muzeum Michała Kajki.

STRONA WWW MUZEUM